Pressetexte / Mitteilungen

07.03.16: Bericht Tagblatt Ostschweiz

03.02.16: Bericht Tagblatt Ostschweiz

19.12.15: Bericht Tagblatt Ostschweiz

12.09.15: Bericht Tagblatt Ostschweiz

25.06.15: Bericht Tagblatt Ostschweiz

05.06.15: Bericht Zeitung "Felix"

30.05.15: Bericht Tagblatt Ostschweiz

29.05.15: Bericht SRF Online

22.05.15: Bericht Zeitung "Felix"zurück zum Start